Giờ Máy Chủ:
 
Giờ Máy Tính:
 
Tạo Tài Khoản
4 đến 10 ký tự bao gồm chữ và số
Độ dài từ 4 đến 20
Nhập lại mật khẩu
(*) Sử dụng Email thật để xác minh Tài KhoảnNếu không dùng Email thật, sẽ không thể TÌM LẠI MẬT KHẨUBan Quản Trị sẽ không giải quyết nếu bạn không dùng Email thật.
Đọc kỹ nội quy trước khi tham gia Tại đây.

Server Info

VersionSeason 6.16 Custom
Experience1000x
Master Experience5x
Drop50%
Total Accounts641
Total Characters541
Total Guilds5

Castle Siege

Castle Owner
-

Guild Master
-
Stage
Guild Registration Period

Castle Siege Battle
5 days 0 hours

Castle Information